Aktualności
DRIVE-THRU - PUNKT POBORU BADAŃ COVID-19 W SAMOCHODZIE !
DRIVE-THRU - PUNKT POBORU BADAŃ COVID-19 W SAMOCHODZIE !

 

DRIVE-THRU - PUNKT POBORU BADAŃ COVID-19 W SAMOCHODZIE !

 

Na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu powstał Drive-Thru  punkt poboru badań COVID-19, którego celem jest zmaksymalizowanie efektów w walce z koronawirusem.

Stwarzając takie rozwiązania, odciążamy izby przyjęć oraz zmniejszamy ryzyko zakażenia pacjentów, którzy zgłaszają się z innymi dolegliwościami.

 

LABORATORIUM W BOLESŁAWCU GOTOWE DO DIAGNOZOWANIA KORONAWIRUSA
LABORATORIUM W BOLESŁAWCU GOTOWE DO DIAGNOZOWANIA KORONAWIRUSA

🧪 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
uruchomione zostało laboratorium molekularne, które umożliwia badanie i wykrywanie przypadków zakażeń koronawirusem w ciągu zaledwie kilku godzin. Testy oraz nowy sprzęt diagnostyczny może służyć również wykrywaniu innych chorób zakaźnych np. HIV, czy wirusowe zapalenie wątroby.

 

POZYSKIWANIE OSOCZA COVID- 19
POZYSKIWANIE OSOCZA COVID- 19

RCKiK zaprasza zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID - 19 i zostały uznane za zdrowe 

Inrormacje dla ozdrowieńców POBIERZ

Zgoda na kontakt z ozdrowieńcem POBIERZ

 WIĘCEJ INFORMACJI +48 74 664 63 13

ZRÓB ZASTRZYK WSPARCIA BLIKIEM !
ZRÓB ZASTRZYK WSPARCIA BLIKIEM !

Sprawne leczenie, to przede wszystkim bezpieczeństwo kadry medycznej. Rękawice, kombinezony ochronne czy maski to wyposażenie niezbędne w czasie pandemii koronowirusa. Lista potrzeb jest jednak znacznie dłuższa a nakłady finansowe ogromne. Każdy może wziąć udział w akcji i wesprzeć nasz szpital ZRÓB ZASTRZYK WSPARCIA BLIKIEM

BADANIA LABORATORYJNE
BADANIA LABORATORYJNE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Punkt Pobrań w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4 został zamknięty.

Istnieje możliwość wykonywania badań w punkcie pobrań w NOWOGRODŹCU ul. Asnyka 55

od godz. 7:00 do 11:00

ZAPRASZAMY

 

Informacja o uruchomieniu izolatorium w Kraśniku Dolnym
Informacja o uruchomieniu izolatorium w Kraśniku Dolnym

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego  zostało uruchomione w obiekcie hotelowym Picaro w Kraśniku Dolnym izolatorium, w którym przebywają już pierwsze osoby.

Izolatorium przeznaczone jest dla osób:

 

-  u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”,

-  z podejrzeniem zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem,

-  którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

Łączna ilość miejsc przygotowanych w izolatorium wynosi 50 przy 38 pokojach z łazienkami. Izolatorium o standardzie hotelu 3 gwiazdkowego będzie stanowić bufor dla szpitala. Obsługę izolatorium będzie koordynował Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu poprzez wykonywanie obsługi medycznej oraz gospodarczej. Hotel natomiast zajmuje się realizacją usług administracyjnych w obiekcie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: +48  572 099 238 lub +48 668 119 944 

DAROWIZNY NA WALKĘ Z WIRUSEM POZWALAJĄ NA OBNIŻENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA
DAROWIZNY NA WALKĘ Z WIRUSEM POZWALAJĄ NA OBNIŻENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

Istotnej zmianie ulegają zasady odliczania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku na przeciwdziałanie COVID-19, między innymi podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą (ZOZ w Bolesławcu jest ujęty w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego
z 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Poz. 2325 z 26 marca 2020 r.).

           

1