Aktualności

Jeszcze bezpieczniej dzięki programowi higieny rąk

Jeszcze bezpieczniej dzięki programowi higieny rąk

Dowody kliniczne wykazują związek pomiędzy zwiększonym przestrzeganiem higieny rąk a niższymi wskaźnikami zakażeń szpitalnych. Nasz szpital, traktując bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu jako jeden ze swoich priorytetów, wdraża kompleksowy program poprawy poziomu higieny rąk, zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Według tych wytycznych, aby osiągnąć i utrzymać poprawę w całej placówce, należy skupić się na pięciu obszarach: zmianie systemowej, szkoleniu i edukacji, ocenie i informacji zwrotnej, przypominaczach w miejscu pracy oraz klimacie bezpieczeństwa instytucjonalnego. Cały proces jest związany z dużym nakładem pracy, regularnymi ocenami, promowaniem higieny rąk zarówno wśród personelu, jak i pacjentów i wieloma innymi czynnościami. Przystępujemy jednak do programu z entuzjazmem, w przekonaniu, że wspólnym wysiłkiem będziemy w stanie stale się doskonalić, czyniąc nasz szpital jeszcze bardziej bezpiecznym i przyjaznym. Będziemy także korzystać ze wsparcia firmy Ecolab, aby dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy jej specjalistów we wdrażaniu programu higieny rąk, szybciej i skuteczniej osiągnąć cel.